Oldal kiválasztása

Cookie nyilatkozat

A Chris-Design Cards Bt., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közlemény tartalmát. Felelősséget és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A jelen nyilatkozat célja, hogy a Chris-Design Cards Bt. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden megrendelőnk számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Chris-Design Cards Bt. tiszteletben tartja Megrendelőinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A Megrendelő a meghivoborze.hu honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja
__________________________

A Chris-Design Cards Bt.a megrendelők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Megrendelő az ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával beleegyezik, hogy a részére megtervezett és legyártott meghívókból a megmaradó többletpéldányokat a Chris-Design Cards Bt.reklám céljára felhasználja, irodájában érdeklődőknek megmutassa, weboldalán és közösségi média oldalain ( facebook, twitter, instagram) termékfotóként megjelenítse.
Amennyiben ehhez nem kíván hozzá járulni írásban bármikor jelezheti Chris-Design Cards Bt. felé a meghivoborze2009@gmail.com címen.

 

Adatkezelő, adatfeldolgozó
_______________________________________

Neve: Chris-Design Cards Bt.
Székhely és levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 38/A. 1/4.
Cégjegyzék szám: 01-06-788842 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 28089595-2-43
Statisztikai számjel: 25115998-1812-117-01
E-mail: meghivoborze2009@gmail.com
Telefon: +36-20-421-9585

 

Adatkezelés időtartama és adatkezelők köre
__________________________________________

Az online és személyes rendeléskor megadott személyes adatok kezelése a megrendelés leadásával kezdődik és annak törléséig tart.
A megrendelés teljesítését követően a Chris-Design Cards Bt.az adatokat törli.

A megrendelő adatait kizárólag a Chris-Design Cards Bt. belső munkatársai jogosultak megismerni. Harmadik személy részére át nem adják és semmilyen fórumon nem teszik közzé, kizárólag a megrendelés teljesítése és azzal összefüggő tevékenységek céljából használják.

 

Záró rendelkezés
__________________________________

Megrendelés elküldésével a fenti Adatvédelmi Nyilatkozatot a Megrendelő elfogadja és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti.

 

Cookie kezelésre vonatkozó törvény
______________________

A “2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről” című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése is szabályozza azt, ami így szól: “Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

Mi is az a cookie?
___________________________________

A cookie, egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

 

Mire használja a weboldal a cookie-t?
_______________________________

Böngészés során “sütik” (cookie-k) segítségével a weboldalak azonosíthatják számítógépünket; első látogatásunk alkalmával küldenek egy sütit, amelyet aztán böngészőnk minden további látogatásnál visszaküld a szervernek. Így az oldal üzemeltetője nyomon követheti, hogy mely látogatások alkalmával mely oldalakat nézzük meg.
A cookie-k az internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén.
A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát.